patient0 is a user on the.wired.sehol.se. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
patient0 @psztrnk

Szinte hihetetlen, de három nap alatt elment a kégli. Már csak a csajosét kell eladni és full egyenesben vagyunk. :)