patient0 is a user on the.wired.sehol.se. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
patient0 @psztrnk

Na, mondom leheverek már a kölök mellé, ökörködünk kicsit. Erre két perc után bealszik. Hát gyerek az ilyen?! :)