patient0 is a user on the.wired.sehol.se. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
patient0 @psztrnk

Vicces (egyben jellemző), hogy ha magyar légszennyezettségi adatokról akarok json feedet, egész egy külföldi szervezet oldaláig kell mennem

@psztrnk digitalizalt magyar szakirodalom is jellemzoen nemet es amerikai konyvtarak adatbazisaban van